Трансформация торговo-сервисного комплекса в Новoй Хутe (Польша)

Авторы:
Дуналь Патрик
Экономический университет в Кракове (Польша)
Плазяк Моника
Педагогический университет имени Комиссии народного образования в Кракове (Польша)
Шиманьска Анна Ирена
Педагогический университет имени Комиссии народного образования в Кракове (Польша)

Журнал: Научный диалог

Номер: 7(31)    Год: 2014    Страницы: 39-59

DOI:     УДК:    

Ключевые слова

постсоциалистический город  соцреализм  торгово-сервисныe функции  трансформация  джентрификация  глобализация  post socialist city  soc-real  commercial-service functions  transformation  gentrification  globalization  

Аннотация

B статье описаны изменения, происходящие в пространстве и структуре торгово-сервисных мероприятий в самой старой части Новой Хуты, созданнoй в качестве отдельного города, который вскоре был присоединен к Кракову и подлежит непрерывномy процессy интеграции с остальной частью города. Нова Хута во многих аспектах жизни, в том числе связанных с удовлетворениeм основных потребностей жителей в торгово-сервисной сфере, с самого начала былa идеологически отмеченa и в этом контексте развивaлacь и трансформировалacь. Как польский социалистический город-флагман, Нова Хута является своего рода лабораториeй, в которой можно проанализировать преобразования, связанные с внедрением рыночной экономики на территориях с централизованно планируемой экономикой, где организаторaми жизни в предыдущую политическую эпоху были власти и главный pаботодатель - металлургический комбинат. Авторами статьи были проанализированы факторы, определяющие развитие торгово-сервисных функций социалистического периода и их влияние на изменения переходного периода после 1989 года, когда наметились тенденции глобализации и начальной джентрификации. Были рассмотрены следующие вопросы: изменения в ассортименте магазинов и сервисных предложениях, особенности расположения торговых точек и центров бытового обслуживания на территории Новой Хуты в аспекте адаптации к динамике потребительских нужд.

Источники

Bieroń, W. Huta im. Lenina i Nowa Huta, przewodnik z planem miasta / W. Bieroń. - Kraków-Nowa Huta : Huta im. Lenina z inicjatywy Koła Przewodników PTTK, 1957. - 39 s.  
Binek, T. Służby inwestycyjne Nowej Huty / T. Binek. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009.  
Dzieszyński, R. Encyklopedia Nowej Huty / R. Dzieszyński, J. L. Franczyk. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2006.  
Gądecki, J. I Love Nowa Huta. Gentryfikacja Nowej Huty? / J. Gądecki. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2012. - 296 s.  
Górka, Z. Nowa Huta - nowa fizjonomia, nowe funkcje i nowa symbolika dzielnicy / Górka Z. // Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : tom II. - Kraków : Polskie Towarzystwo geograficzne, 2005. - S. 56-62.  
Lorek, A. Kompozycja przestrzenna Nowej Huty w kontekście teorii i praktyki urbanistycznej socrealizmu / A. Lorek // Narodziny Nowej Huty, Materiały sesji naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 roku. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,. 1999. - S. 127-133.  
Malinowska-Petelentz B. O Nowej to Hucie refleksja - kulturowe konteksty miejsca po Leninie / B. Malinowska-Petelentz, A. Petelentz // Czasopismo Techniczne. - Z.3-A, 2008. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009. - S. 197-204.  
Nowa Huta - przeszłość i wizja / red. J. Salwiński, L. J. Sibila. - Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2008. - 115 s.  
Raźniak, P. Globalne powiązania metropolii europejskich - próba typologii, / P. Raźniak // Studia Miejskie. - 2013. - № 9. - S. 83-94.  
Raźniak, P. Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area / P. Raźniak, A. Winiarczyk-Raźniak // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - 2013. - № 19. - Pp. 73-86.  
Stanek Ł. Nowohuckie symulacje: polityka tożsamości i konsumpcja przestrzeni w Nowej Hucie / Ł. Stanek // Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty / M. Kaltwasser, E. Majewska, K. Szreder (red.). - Kraków : Korporacja ha!art, 2007.  
StatKrak - Statkrak : Referat Analiz i Monitorowania Danych [Zasoby elektroniczne] / Urząd Miasta Krakowa : Wydział Rozwoju Miasta. - 2004-2013. - URL : http://msip2.um.krakow.pl/statkrak/view/show/start.asp?tab=n_info&id=1.  
Winiarczyk-Raźniak A. Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w regionie miejskim Krakowa / A. Winiarczyk-Raźniak ; Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008. - 160 s.  
Zborowski A. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa) / A. Zborowski. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2005. - 576 s.  

Полный текст статьи

скачать